Carte blanche RTL Radio : Wien gëtt den nächste Bauteminister.in mat Lizenz fir e « Baurecht » zu Lëtzbuerg ze schafen?

11 septembre 2023

 

Et geet drëm e richtege Baucode opzestellen, deen strukturéiert, hiérarchiséiert, a fir d’Kohärenz suergt vun allen legalen Texte an där Matière.
Vum Pierre HURT, directeur de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils

RTL Radio

Version LUX (pdf)

Version FR (pdf)

Version DE (pdf)

Version UK (pdf)

 

L'OAI EN CHIFFRES : BUREAUX ÉTABLIS AU LUXEMBOURG

538

architectes
220

ingénieurs-conseils
41

architectes d'intérieur
167

urbanistes
13

arch.-paysagistes
ing.-paysagistes